AKTUALITY

Poté příjem žádostí zaslaných pouze poštou!  (Rozhoduje poštovní razítko na obálce,  tj. 27. 2. 2015!)

Ve dnech 26. a 27. 2. 2015 v rámci výzvy na poskytování finančních příspěvků na umělecké projekty – nebude výkonný aparát již poskytovat žádné konzultace k obsahu a formě žádostí.

Žádosti … (pokračování)

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2015 (využitelné na projekty konané v r. 2015) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 2. lednem 2015 a končí … (pokračování)

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 15. září 2014 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2014.

Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.

Celá aktualita